Tak dobrze jak teraz na włoskim rynku pracy nie było od dawna. Obecnie łączna liczba osób zatrudnionych jest na rekordowo wysokim poziomie, a stopa bezrobocia spadła w listopadzie do najniższego poziomu od pięciu lat.

Jednak wysoki poziom zatrudnienia we Włoszech ma też swoje ciemne strony. Z analizy rodzajów zatrudnienia wynika, że większość nowych miejsc pracy ma charakter tymczasowy.

Włoscy pracodawcy coraz częściej stawiają na zatrudnienie pracowników tymczasowych, co sprawia, że pozytywny obraz poprawy na włoskim rynku pracy i jego wkład w obserwowane ostatnio ożywienie gospodarcze nie jest tak jednoznaczny.

Z analizy danych włoskiego urzędu statystycznego przeprowadzonej przez agencję Bloomberg w listopadzie 2017 r. zatrudnionych było o około 1,1 miliona osób więcej niż w maju 2014 r. Ale prawie sześć na dziesięć tych umów zawartych zostało na czas określony.