Best zwiększył inwestycje w wierzytelności o 16% r: r do 300,8 mln zł w 2017 r.Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Grupa Best zainwestowała łącznie 300,8 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł w 2017 r., co oznacza wzrost inwestycji o 16% r/r, podała spółka. Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie Best w IV kwartale 2017 roku wyniósł 61,9 mln zł, tj. o 31% więcej niż rok wcześniej (w całym 2017 r. - 238,3 mln zł, wzrost o 32% r/r). Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie Best na koniec 2017 roku wyniosła blisko 1 mld zł.

"W 2017 roku zrealizowaliśmy kilka transakcji we Włoszech - chcielibyśmy, by był to nasz drugi istotny rynek działalności. Efekty wypracowane z tych portfeli w ciągu ostatnich miesięcy są dla nas bardzo zadowalające. Należy podkreślić, że we Włoszech mamy starannie dobrany, doświadczony zespół ekspertów, co pozwala na lepsze zrozumienie lokalnej specyfiki i podejmowanie trafniejszych decyzji inwestycyjnych. Te ostatnie podejmujemy bardzo rozważnie w oparciu o szczegółową analizę efektywności. Potrafimy też wycofać się z finalizacji nierokujących transakcji, jeśli nie spełniają one naszych wyśrubowanych standardów" - skomentował prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

"Jednocześnie zbudowaliśmy istotny pipeline transakcji, co pozwoli nam na utrzymanie założonego tempa rozwoju w tym regionie. W grudniu 2017 Grupa Best zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności od podmiotów należących do grupy bankowej ICCREA o łącznej wartości nominalnej 128 mln euro" - dodał prezes.

W 2017 roku Grupa Best osiągnęła 238,3 mln zł spłat z wierzytelności jej należnych, czyli o 32% więcej rok do roku.

"Na rynku polskim udowodniliśmy, że umiemy wybrać efektywne inwestycje i odnaleźć obszary o interesującej nas rentowności - zwłaszcza w obliczu rosnących poziomów cenowych portfeli. Obecnie skupiamy się na dalszej automatyzacji i rozwijaniu technologii windykacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Będziemy inwestować w interfejsy komunikujące wszystkie strony procesu windykacji oraz wykorzystywać technologie typu machine learning. Zakończyliśmy pierwszą fazę projektu SIGMA, a kolejne narzędzia i rozwój systemu mają w założeniu zwiększać skuteczność naszej windykacji" - zapowiedział Borusowski.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)