Ministerstwo Finansów poinformowało także, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w grudniu dokonano płatności w walutach obcych: równowartość 465,3mln euro (1.955,6 mln zł) w przypadku kapitału i równowartość 54,2 mln euro (228,1 mln zł) w przypadku odsetek. (PAP Biznes)