Poinformowano, że w zeszłym roku sprzedano obligacje 3-miesięczne za 650,3 mln zł, obligacje 2-letnie za 2 mld 959,6 mln zł, 3-letnie – za 216,7 mln zł, 4-letnie za 2 mld 456,9 mln zł, 10-letnie za 560,5 mln zł o obligacje rodzinne – za 16,9 mln zł.

"Rok 2017 to zdecydowanie dobry rok dla skarbowych obligacji oszczędnościowych. Najwyższy na przestrzeni ostatniej dekady wynik sprzedaży, przekraczający 6,8 mld zł, potwierdza rosnące zainteresowanie tą formą oszczędzania" - ocenił, cytowany w komunikacie MF, wiceminister finansów Piotr Nowak.

Jego zdaniem nabywcy docenili obligacje skarbowe, przeznaczając średnio w miesiącu na ich zakup 571 mln zł. "Oznacza to wzrost średniej miesięcznej sprzedaży o blisko 50 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem" - poinformował Nowak.

"Odczyty inflacji niewątpliwie przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania produktami przynoszącymi zysk i jednocześnie zabezpieczającymi oszczędności przed inflacją. Sprzedaż obligacji (indeksowanych inflacją) 4- i 10-letnich w 2017 roku była ponad 3-krotnie wyższa w porównaniu do 2016 roku i stanowiła 44 proc. łącznej sprzedaży" - zauważył wiceminister.

Według niego w ubiegłym roku oszczędzający docenili również nowy produkt na rynku – wprowadzone w październiku do stałej oferty – obligacje o trzymiesięcznym okresie wykupu. Na ich zakup w IV kwartale przeznaczono 650 mln zł. Najchętniej w 2017 roku wybierane były obligacje dwuletnie, które znalazły nabywców na kwotę 3 mld zł (43 proc. całorocznej sprzedaży).

"Obligacje skarbowe dają gwarancję kapitału, oferują zysk oraz zapewniają elastyczność w dostępie do zgromadzonych oszczędności. Oferta jest różnorodna pod względem długości oszczędzania, zasad oprocentowania i wypłaty odsetek. Dzięki temu każdy może wybrać produkt dopasowany do własnych preferencji i zapotrzebowania. Rekordowe wyniki sprzedaży pokazują, że Polacy coraz chętniej pomnażają swoje oszczędności, wybierając obligacje skarbowe" – dodał Nowak.

MF poinformowało ponadto, że w grudniu 2017 r. sprzedano obligacje oszczędnościowe o wartości 694 mln zł. Zgodnie z danymi resortu finansów, największym zainteresowaniem cieszyły się 2-letnie obligacje oszczędnościowe, które przynoszą stały, z góry znany zysk. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup 252,3 mln zł (36 proc. udział w strukturze sprzedaży).

"Popularnością cieszyły się również obligacje 4-letnie (27 proc.) i 3-miesięczne (23 proc.). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (11 proc.) oraz 3-letnie (2 proc.)" - napisano.

Dodano, że w grudniu sprzedawano również obligacje dedykowane beneficjentom programu Rodzina 500+. Na ich zakup przeznaczono ponad 2,6 mln zł. Ministerstwo wyjaśnia, że obligacje te kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać te papiery do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie. (PAP)

autor: Marcin Musiał

edytor: Anna Mackiewicz