Bankowość internetowa jest szczególnie popularna wśród osób w wieku od 25 do 34 lat. W tym przedziale wiekowym 68 proc. korzysta z tej usługi. Korzystanie z bankowości internetowej jest popularniejsze wśród wykształconych obywateli UE; 24 proc. osób z niskim wykształceniem korzysta z bankowości elektronicznej, w przypadku osób z wyższym wykształceniem jest to 77 proc.

Wśród państw członkowskich UE bankowość internetowa jest najbardziej rozpowszechniona w Danii (gdzie 90 proc. osób w wieku od 16 do 74 lat korzysta z usług bankowych w sieci) i Holandii (89 proc.), a następnie w innych krajach skandynawskich: Finlandii (87 proc.) i Szwecji (86 proc.).

Najrzadziej z tych usług korzystają Bułgarzy (5 proc.) i Rumuni (7 proc.). Mniej niż 30 proc. osób w wieku od 16 do 74 lat korzysta z bankowości internetowej w Grecji (25 proc.) i na Cyprze (28 proc.).

>>> Czytaj też: Polacy nie powinni bać się robotów. Tylko nasza co czwarta firma chce automatyzować pracę