Selvita

Członkowie zarządu Selvity - Paweł Przewięźlikowski, Bogusław Sieczkowski, Krzysztof Brzózka, Miłosz Gruca, Mirosława Zydroń, Edyta Jaworska - w związku z planowaną ofertą publiczną do 2,2 mln akcji serii H, zawarli z Vestor Domem Maklerskim oraz Bankiem Zachodnim WBK umowy lock-up, na podstawie których zobowiązali się, że w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji zwykłych na okaziciela serii H nie będą bez uprzedniej zgody Vestor DM i BZ WBK dokonywać jakichkolwiek czynności rozporządzających akcjami spółki - zarówno posiadanymi w dniu zawarcia umowy lock-up, jak i akcjami spółki, które obejmie lub nabędzie w czasie trwania okresu lock-up, wynika z komunikatu spółki.

Infoscan

Infoscan zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które ma pozwolić na emisję obligacji, przeznaczonych głównie na produkcję urządzeń do zdalnej diagnostyki snu skierowanych na rynek amerykański, poinformowała spółka. Infoscan spodziewa się do końca marca 2018 r. uzyskania certyfikacji Food&Drug Administration (FDA), umożliwiającej użytkowanie urządzenia MED Recorder w USA, dodano. "Proces produkcji urządzeń zajmuje około 2 miesięcy, dlatego, jeśli chcemy mieć gotowość operacyjną w USA w drugim kwartale, to o część finansowania musimy zadbać odpowiednio wcześniej. Procedura w FDA przebiega zgodnie z planem, więc zakładamy, że już na przełomie kwietnia i maja będziemy w stanie wystartować z działalnością w Stanach Zjednoczonych. Kolejne rundy finansowania dłużnego będziemy organizować już po wejściu do USA i uzyskaniu pierwszych przychodów z tego rynku" - powiedział prezes Jacek Gnich, cytowany w komunikacie 

Murapol

Murapol wprowadził do sprzedaży 189 lokali w ramach I etapu inwestycji Murapol Nowy Poznań, poinformowała spółka. Obecny harmonogram inwestycji przewiduje oddanie gotowych mieszkań nabywcom w II kwartale 2019 roku. "Oferta projektu Murapol Nowy Poznań obejmuje mieszkania o szerokim wachlarzu metraży i układów, od 26-metrowych kawalerek po czteropokojowe lokale o powierzchni 74 m2, powstające w dwóch kameralnych budynkach - głównym, 6-kondygnacyjnym, zawierającym 169 mieszkań oraz mniejszym, 5-kondygnacyjnym z 20 lokalami" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje     

Atal

Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie I etapu Bajeczna Apartamenty w Krakowie, poinformowała spółka. Klienci mogą odbierać 186 mieszkań o metrażach od 29 do 92 m2. "W pierwszym etapie inwestycji Bajeczna Apartamenty powstał czterosegmentowy budynek z 186 mieszkaniami. W sprzedaży zostało jedynie 16 z nich, są one gotowe do zamieszkania. Lokale w tej fazie projektu mają rozkład od 1 do 4 pokoi oraz o metraż od 29 do 92 m2" - czytamy w komunikacie. 

Bloober Team

Bloober Team zawarł umowę z Limited Run Games Inc. na wydanie, marketing i dystrybucję gry "Layers of Fear: Legacy" w limitowanej wersji pudełkowej na platformę Nintendo Switch, poinformowała spółka. >>>>   

Wirtualna Polska

Wirtualna Polska (Grupa WP) wchodzi w segment medyczny e-commerce i będzie budować go samodzielnie, poinformował prezes Jacek Świderski. >>>>  

Netia

Netia jest w trakcie przeprowadzania testu na trwałą utratę wartości aktywów i szacuje, że dokona odpisu aktualizacyjnego w wysokości 150,7 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2017, podała spółka. >>>> 

PGNiG

Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł w 2017 r. 26,81 mld m3 wobec 24,27 mld m3 rok wcześniej, podało PGNiG. W samym IV kw. 2017 r. było to 8,05 mld m3 wobec 7,34 m3 zanotowanych w IV kw. 2016 r. >>>> 

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują 21 lutego o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od byłych członków zarządu, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie spółki. >>>> 

Asbisc Enterprises

Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisc Enterprises Plc wyniosły ok. 212 mln USD w grudniu 2017 r. i były o ok. 52% wyższe niż rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Bumech

Bumech w restrukturyzacji przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych, podała spółka >>>>  

Oferta konsorcjum z udziałem Bumech Mining - spółki zależnej Bumechu - została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na prace w kopalni Borynia-Zofiówka Jastrzębie, podał Bumech. Bumech Mining jest generalnym wykonawcą zamówienia o wartości 20,99 mln zł netto. >>>> 

Monnari Trade

Monnari Trade rozpocznie dziś skup akcji własnych, wynika z opublikowanych szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych. Kapitał rezerwowy utworzony na ten cel wynosi 19,66 mln zł, podano także. >>>> 

Movie Games

Movie Games rozpoczyna współpracę z Domem Maklerskim Navigator, której celem jest realizacja planu upublicznienia spółki w 2018 roku, poinformował wiceprezes Movie Games Mateusz Wcześniak. >>>> 

Bloober Team

Bloober Team zawarł umowę z Limited Run Games Inc. na wydanie, marketing i dystrybucję gry "Layers of Fear: Legacy" w limitowanej wersji pudełkowej na platformę Nintendo Switch, poinformowała spółka. >>>>