Złożone dokumenty obejmują korytarze o szerokości 1 km, określone dla trzech alternatywnych wariantów przebiegu gazociągu w polskich obszarach morskich, podano w komunikacie.

Lokalizacja przebiegu rurociągu będzie uzgadniana m.in. z ministrami właściwymi do spraw: energii, gospodarki, środowiska, gospodarki wodnej, rybołówstwa, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, administracji oraz obrony narodowej. Wnioski będą także opiniowane przez władze trzech gmin (Rewal, Trzebiatów, Mielno), na terenie których rozważane jest wyprowadzenie gazociągu na ląd.

"Wyznaczone w pozwoleniach lokalizacyjnych korytarze zostaną poddane szczegółowym badaniom oraz analizom środowiskowym, technicznym i społecznym. Na ich podstawie zostanie wybrana ostateczna, optymalna trasa przebiegu gazociągu oraz wykonany projekt budowlany. Do czasu zakończenia badań i analiz wszystkie warianty przedsięwzięcia traktowane są równorzędnie" – czytamy dalej.

"Bezpieczeństwo środowiska, a także minimalizowanie wpływu na innych użytkowników morza są kluczowe przy realizacji inwestycji takich jak Baltic Pipe. Wszczęte procedury pozwolą już na wstępnym etapie przygotowania projektu potwierdzić, czy rozważane trasy przebiegu gazociągu nie kolidują z innymi sposobami wykorzystania zasobów morza" – powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.

W kolejnych etapach prac przygotowawczych inwestor będzie musiał uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o wskazaniu lokalizacji przebiegu rurociągu w wyznaczonym korytarzu oraz pozwolenie na budowę.

Przedstawiciele Gaz-Systemu informowali w grudniu 2017 r., że w pierwszej połowie 2018 r. spółka zdecyduje o ostatecznej trasie gazociągu Baltic Pipe na terenie Polski. Spółka podawała wcześniej, że rozważane są trzy warianty wejścia gazociągu z Dani do Polski: w Niechorzu, Rogowie i Gąskach.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

>>> Czytaj też: USA idzie ramię w ramię z Polską przeciwko Nord Stream 2