W ocenie eksperta powołanie Rady Mieszkalnictwa daje szansę "na szybsze budowanie mieszkań i zaspakajanie prawdziwych potrzeb setek tysięcy polskich rodzin". "Pozwoli to także na poprawę wyników ekonomicznych całej gospodarki" - mówił.

Zwrócił uwagę, że "tak złożony program, jak Mieszkanie plus, wymaga jednak skoordynowanych wysiłków i współdziałania różnych części administracji, współpracy urzędników z biznesem i instytucjami rynku finansowego". "W Polsce wciąż brakuje dobrych praktyk w tym zakresie, a mur wzajemnej nieufności póki co nie został skruszony. Stąd osobiste zaangażowanie premiera i kluczowych ministrów pozwala mieć nadzieję na prawdziwy przełom" - dodał.

"Przyjmuję te decyzję z uznaniem i z nadziejami. Nie jest jednak tajemnicą, że najlepsze pomysły czy propozycje programów były w przeszłości torpedowane przez biurokratyczną machinę" - ocenił.

Podkreślił, że HRE Think Thank "chce i będzie współpracować z Radą Mieszkalnictwa we wszystkich działaniach na rzecz realizacji programu Mieszkanie plus oraz innych programów dotyczących rynku nieruchomości w Polsce". "Jesteśmy przekonani, że nieruchomości to jeden z najważniejszych fundamentów zrównoważonego społeczeństwa i jeden z głównych filarów mocnej gospodarki" - podsumował.

W skład powołanej w poniedziałek Rady Mieszkalnictwa - obok premiera Morawieckiego, który został jej przewodniczącym - weszli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel - przewiduje zarządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2018 roku.

Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali także: prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz.

Działalność Rady ma nadać inwestycjom mieszkaniowym rządu najwyższy priorytet.

Do zadań Rady należy w szczególności "opracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych im podległych" oraz "monitorowanie przebiegu działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów".

Rada Mieszkalnictwa ma także inicjować i koordynować prace analityczne, koncepcyjne oraz wdrożeniowe, związane z realizacją polityki mieszkaniowej Rady Ministrów. Ma także monitorować przebieg realizacji tych prac.

Jak podano w rozporządzeniu, do zadań Rady Mieszkalnictwa będzie należało także "opracowywanie rekomendacji innych działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, w tym dotyczących niezbędnych zmian legislacyjnych".

Zadaniem Rady jest "przyspieszenie procedur administracyjnych, związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych, zwiększenie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, a w rezultacie zwiększenie podaży mieszkań".

Rada Mieszkalnictwa ma także koordynować działania służące "obniżeniu kosztów inwestycji mieszkaniowych, a w rezultacie obniżeniu cen mieszkań" oraz optymalizować mechanizmy wsparcia mieszkalnictwa, aby "pomoc państwa docierała do najbardziej potrzebujących".

Jak zapisano w rozporządzeniu, udział "w pracach Rady jest nieodpłatny".

Pierwsze posiedzenie Rady zaplanowano na wtorek na godz. 12.

>>> Czytaj też: Polska jest jednym z największych placów budowy w Europie. "Dzisiaj w Polsce trzeba być"