Podczas wtorkowej cyklicznej konferencji ZBP, podsumowującej dane sektora bankowego, Pietraszkiewicz wskazał, że w 2017 roku sektor bankowy był stabilny i osiągnął bardzo dobre wyniki.

Zaapelował m.in. o to, by nowa akcja kredytowa banków została zwolniona z podatku bankowego.

"Nałożenie na banki dodatkowego podatku bankowego niejako penalizuje ten rodzaj działalności banków i jest dodatkowym ciężarem. Widząc potrzebę rozwoju akcji kredytowej, w szczególności finansowania programów inwestycyjnych, a także programów związanych z absorbcją środków unijnych, uważamy, że można by przyjąć następującą strategię: pozyskiwane środki do budżetu z tytułu dodatkowego podatku bankowego pozostałyby na dotychczasowym poziomie, natomiast nadwyżka nowej akcji kredytowej byłaby (od podatku) uwolniona" - mówił prezes ZBP.

"Nie chcemy pomniejszać wpływów na realizację programów społecznych, ale uważamy, że warto dać impuls prorozwojowy, by w polskim PKB w większym stopniu pojawił się komponent inwestycyjno-rozwojowy" - dodał prezes ZBP.

Podczas konferencji przedstawiono też m.in. cykliczny raport NetBank na temat bankowości internetowej. Wynika z niego m.in., że w III kwartale 2017 roku liczba umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych przekroczyła 35 mln sztuk, w ciągu trzech miesięcy przybyło 450 tys. nowych umów, a w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego - 2 mln. To, jak wynika z tych danych, wzrost odpowiednio o 1,3 proc. w ujęciu kwartalnym i 6,15 proc. w ujęciu rocznym.

>>> Czytaj też: Glapiński dla DGP: Nie zawaham się przed zmianą stóp [WYWIAD]