„Jesteśmy przeciwko siłom odśrodkowym w UE, które osłabiają Unię”, będącą jednym z fundamentów obecnego ładu międzynarodowego – zapewnił.

Białoruski lider podkreślił, że Mińsk nie chce, by Partnerstwo Wschodnie było projektem „czysto politycznym” i „nie daj Boże, żeby stało się strefą podziału pomiędzy UE, Rosją, Chinami, Wschodem”.

„Naszym życzeniem jest, by Partnerstwo Wschodnie było bardziej przyziemne, zorientowane na kwestie praktyczne” – mówił Łukaszenka. Jako przykłady wskazał energetykę, transport, logistykę, sprawy wizowe, „by Białorusini mogli swobodniej kontaktować się z Europą, a Europejczycy – przyjeżdżać na Białoruś”.

Wizyta komisarza ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych na Białorusi, która początkowo była planowana jeszcze w październiku 2017 r., jest poświęcona relacjom Białorusi i UE, a także realizacji programu Partnerstwa Wschodniego po listopadowym szczycie tej struktury.

Unia chce umacniać kontakty z Białorusią - zapewnił Hahn. Przed wyjazdem na Białoruś oświadczył, że wizyta będzie również dotyczyć praw człowieka i współpracy regionalnej. Podkreślił, że sytuacja w sferze praw człowieka w tym kraju oraz stosowanie kary śmierci przez tamtejszy wymiar sprawiedliwości „wywołuje zaniepokojenie w UE”.

Hahn wskazał, że głównym celem Unii jest „zachowanie stabilności w regionie”.

O tym, że w relacjach dwustronnych pozostają ciągle „wrażliwe kwestie”, mówił podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Hahnem minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej. Szef dyplomacji zwrócił także uwagę, że od stycznia do listopada 2017 r. wymiana handlowa między Białorusią i UE wzrosła o 26 proc.

Jak dodał, w trakcie rozmów omawiano tzw. priorytety partnerstwa z UE, „które staną się mapą drogową w naszych relacjach do 2020 r. w czterech dziedzinach”. „Są to efektywne zarządzanie i rozwój, transport, efektywność energetyczna i walka ze zmianami klimatu, kontakty międzyludzkie” – powiedział Makiej, oceniając, że wkrótce może być podpisane porozumienie o priorytetach.

Komisarz Hahn odbędzie także rozmowy z premierem Białorusi Andrejem Kabiakouem. Zapowiedziano również jego spotkanie z opozycją i środowiskami niezależnymi.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)