Podczas wtorkowej cyklicznej konferencji ZBP, podsumowującej dane sektora bankowego, Pietraszkiewicz wskazał, że w 2017 roku sektor bankowy był stabilny i osiągnął bardzo dobre wyniki.

Zaapelował m.in. o to, by nowa akcja kredytowa banków została zwolniona z podatku bankowego.

"Nałożenie na banki dodatkowego podatku bankowego niejako penalizuje ten rodzaj działalności banków i jest dodatkowym ciężarem. Widząc potrzebę rozwoju akcji kredytowej, w szczególności finansowania programów inwestycyjnych, a także programów związanych z absorbcją środków unijnych, uważamy, że można by przyjąć następującą strategię: pozyskiwane środki do budżetu z tytułu dodatkowego podatku bankowego pozostałyby na dotychczasowym poziomie, natomiast nadwyżka nowej akcji kredytowej byłaby (od podatku) uwolniona" - mówił prezes ZBP.

"Nie chcemy pomniejszać wpływów na realizację programów społecznych, ale uważamy, że warto dać impuls prorozwojowy, by w polskim PKB w większym stopniu pojawił się komponent inwestycyjno-rozwojowy" - dodał prezes ZBP.

Reklama

Podczas konferencji przedstawiono też m.in. cykliczny raport NetBank na temat bankowości internetowej. Wynika z niego m.in., że w III kwartale 2017 roku liczba umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych przekroczyła 35 mln sztuk, w ciągu trzech miesięcy przybyło 450 tys. nowych umów, a w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego - 2 mln. To, jak wynika z tych danych, wzrost odpowiednio o 1,3 proc. w ujęciu kwartalnym i 6,15 proc. w ujęciu rocznym.

"Szybko rośnie liczba klientów indywidualnych, korzystających z bankowości internetowej" - komentował wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński.

Podobnie jak w II kwartale, w III kwartale wzrosła liczba będących w obiegu kart płatniczych. Ogólna liczba kart na koniec września wyniosła 38,51 mln sztuk, z czego 32,37 mln stanowiły karty debetowe, a 5,89 karty kredytowe. Kart debetowych przybyło o 552 tys. sztuk (1,74 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału), a kredytowych o 24 tys. (0,41 proc. wobec poprzedniego kwartału).

Podczas konferencji poinformowano, że w ZBP powstał "Raport - Trwały Nośnik Informacji. Rozwiązanie sektorowe", odnoszący się do zapisywania danych w bankowości elektronicznej. Raport przygotowany został m.in. z związku z tym, że - jak mówił wiceprezes Kiciński - powoli kończy się era dokumentacji papierowej.

W raporcie są propozycje trzech wariantów rozwiązań, które mogłyby być przyjęte jako "rozwiązanie sektorowe".

Wariant I to "pieczęć elektroniczna oraz przechowywanie dokumentów w zewnętrznym wobec banku archiwum, umieszczonym u zaufanej trzeciej strony". Wariant II to "technologia blockchain Hyperledger Fabric (HLF) w wersji open source oraz przechowywanie dokumentów w zewnętrznym wobec banku archiwum, umieszczonym u zaufanej trzeciej strony". Wariant III - "technologia blockchain w wersji kontrolowanej przez bankową spółkę infrastrukturalną oraz przechowywanie dokumentów w zewnętrznym wobec banku archiwum, umieszczonym w rozproszonej księdze głównej (DLT)".

Pietraszkiewicz zaznaczył, że Związek zastanawia się jeszcze, czy któryś z tych wariantów rekomendować szczególnie i który.

Wiceprezes ZBP Jerzy Bańka przedstawił stanowisko związku wobec niektórych przygotowywanych rozwiązań prawnych. Jako "bulwersujący" określił pomysł, by wykreślić przesłankę oddalenia wniosku o upadłość konsumencką w sytuacji, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności. "W naszej ocenie ta propozycja to zachęta do nieodpowiedzialnego zadłużenia się" - zaznaczył Bańka.

Przedstawiciele ZBP zaprezentowali też cykliczne dane koniunktury bankowej. Wynika z nich, że w styczniu 2018 roku wzrósł wskaźnik ocen, jak i wskaźnik prognoz w środowisku bankowym, co doprowadziło do wzrostu indeksu Pengab (wskaźnik koniunktury bankowej) o 5,1 pkt, choć w ostatnich latach w styczniu indeks ten spadał. W styczniu 2018 roku indeks Pengab wyniósł 26,9 punktów.

Z przedstawionych danych wynika też, że 70 proc. środowiska bankowego patrzy na 2018 rok z nadzieją i optymizmem. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Dorota Skrobisz