"W związku z powyższym, wzywający uważają, że wskazany w treści wezwania warunek, polegający na uzyskaniu zgody prezesa UOKiK na przeprowadzenie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polinvest 7 S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu kontroli nad Sare z siedzibą w Rybniku, został spełniony" - czytamy w komunikacie.

W połowie grudnia Tomasz Pruszczyński w porozumieniu z Polinvest 7 S.a.r.l ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 696 021 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki Sare po cenie 22,7 zł za sztukę.

Podmiot nabywający, wraz z wzywającym, zamierzają posiadać 2 291 551 akcji spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów.

Podmiot pośredniczący w wezwaniu to Millennium Dom Maklerski.

Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

(ISBnews)