"Kiedy w listopadzie 2017 wprowadzaliśmy, w ramach parasola Arka BZ WBK FIO, subfundusz Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek informowaliśmy, że jest to pierwszy krok w planowanym dynamicznym rozwoju naszej oferty. Jej ostatni etap to wdrożenie zaplanowane do 12 lutego 2018 dziewięciu nowych subfunduszy w ramach funduszu Arka Prestiż SFIO" – powiedział Marcinowski, cytowany w komunikacie.

Dotychczas klienci mogli wybierać spośród 20 produktów w ramach funduszy Arka BZ WBK FIO i Arka Prestiż SFIO. Pojawią się nowe klasy aktywów i nowe geografie inwestycji, a część nowej oferty, obejmująca w szczególności rynki zagraniczne, jest objęta zabezpieczeniem ekspozycji walutowej.

"Dla osób aktywnie zarządzających swoją inwestycją wprowadzamy pięć nowych subfunduszy w ramach funduszu Arka Prestiż SFIO. W tych rozwiązaniach zarządzający BZ WBK TFI inwestować będą w akcje czy obligacje, ale także w starannie wyselekcjonowane fundusze dostarczane przez globalnych zarządzających. Uczestnicy znajdą tu takie nowości, jak na przykład subfundusz rynku amerykańskiego, subfundusz technologii i innowacji, ale także – dla osób bardziej wrażliwych na ryzyko – subfundusz stosujący politykę tzw. „market neutral", czyli Arka Prestiż Alfa" – powiedział prezes.

Dodał, że dla osób, które są zainteresowane przede wszystkim jednym produktem, odpowiadającym ich skłonności do ryzyka i horyzontowi inwestycji, będą dostępne cztery strategie inwestycyjne - subfundusze: Arka Strategia Konserwatywna, Arka Strategia Stabilna, Arka Strategia Dynamiczna i Arka Strategia Akcyjna, w których zarządzający BZ WBK TFI inwestować będą w inne, zróżnicowane, subfundusze Arka BZ WBK FIO.

"Trzy nowe produkty: Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących, Arka Prestiż Akcji Amerykańskich, i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny będą wykorzystywać zalety związane z konstrukcją fund of funds, dając szeroki dostęp do najlepszych, wybranych przez zarządzających BZ WBK TFI, produktów z całego świata, przy jednoczesnym zwiększeniu kontroli portfela i zwiększonej płynności. Wszystkie one będą również ograniczać ryzyko związane z inwestowaniem na światowych rynkach zabezpieczając ekspozycję walutową. Na nieco odmiennej zasadzie będzie opierała się polityka inwestycyjna Arka Prestiż Alfa. Zadaniem tego subfunduszu będzie osiąganie zysków dzięki właściwej selekcji spółek, niezależnie od koniunktury giełdowej - działając na zasadzie tzw. "market neutral". Dodatkowym atutem tego subfunduszu będzie ograniczona zmienność, dzięki inwestycjom w instrumenty dłużne" – powiedziała członek zarządu Anna Rybka, cytowana w komunikacie.

Według członka zarządu Marleny Janoty, BZ WBK TFI liczy, że nowy subfundusz obligacji korporacyjnych powtórzy sukces subfunduszy, które już są w ofercie.

"Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych należały w ubiegłych latach do najchętniej kupowanych subfunduszy na polskim rynku, a ich aktywa na koniec 2017 roku osiągnęły łącznie wartość 7,4 mld zł." – powiedziała Janota.

(ISBnews)