Bogactwo narodów na świecie - komponenty wzrostu, źródło: Bank Światowy / Media

"W raporcie, bogactwo Polski oszacowano na niemal 155 tysięcy USD (154 932 USD według kursu z 2014 r.) per capita. Z tego, kapitał wytworzony to 40 tysięcy USD (40 085), kapitał naturalny to 10 tysięcy USD (10 353), kapitał ludzki to 113 tysięcy USD (113 406), zaś aktywa zagraniczne netto to minus niecałe 9 tysięcy USD (-8 912)" - czytamy w komunikacie.

W regionie to przed Polską uplasowały się Węgry - 156 tys. USD per capita, a także Litwa - 169 tys. USD per capita, Słowacja - 230 tys. USD per capita, Łotwa - 230 tys. USD per capita.

Najbogatsze kraje świata w ujęciu per capita to: Norwegia (1,67 mln USD per capita), Katar, Szwajcaria, Luksemburg, Kuwejt, Australia, Kanada i Stany Zjednoczone.

Bogactwo krajów regionu Europy i Azji Środkowej, źródło: Bank Światowy / Media

Światowe bogactwo wzrosło w latach 1995-2014 o 66 % (z 690 bilionów USD do 1 143 bilionów USD). Nierówności pozostały duże, ponieważ rozwinięte kraje należące do OECD były o 52 razy bogatsze, licząc per capita, od krajów biednych, podano również.

Ponad 20 krajów o niskim dochodzie, w których w roku 1995 dominował kapitał naturalny, awansowało w ciągu ostatnich 20 lat do grona krajów o średnim dochodzie, podkreślono w raporcie.

Z raportu wynika, że kapitał ludzki ma największy udział w poziomie bogactwa, zaś kapitał naturalny odpowiada za niemal połowę bogactwa w krajach biednych.

"Kapitał ludzki odpowiada na świecie za dwie trzecie bogactwa, kapitał wytworzony za jedną czwartą. Kapitał naturalny z kolei stanowi jedną dziesiątą światowego bogactwa, jednak pozostaje kluczowym ( na poziomie 47 % w 2014 r.) elementem bogactwa w słabiej rozwiniętych krajach" - czytamy w materiale.

Kobiety odpowiadają za mniej niż 40 % światowego kapitału ludzkiego ze względu na niższe zarobki. Równouprawnienie w tym zakresie może zwiększyć kapitał ludzki o 18 %.

Raport "The Changing Wealth of Nations 2018" analizuje poziom poprzez stworzenie jednej miary z kilku wskaźników: kapitał naturalny (np. lasy czy surowce mineralne), kapitał ludzki (poziom zarobków w ciągu życia jednostki), kapitał wytworzony (budynki, infrastruktura, itd.) oraz aktywa zagraniczne netto.

>>> Polecamy: Rośniemy jak Europa. Tylko dużo szybciej