Politycy mają też poruszyć kwestię wzmocnienia roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. Kuchciński i Schaeuble poruszą też temat roli Polski, Niemiec i państw Europy Środkowej w mechanizmach dynamizujących UE w Europie i świecie.

Podczas wizyty w Berlinie marszałek Sejmu odwiedzi również muzeum Topografia Terroru, które dokumentuje mechanizmy niemieckiego nazistowskiego aparatu terroru.

Część stałej ekspozycji poświęcono zbrodniom popełnionym przez Niemców w czasie II wojny światowej w okupowanej Polsce. Muzeum powstało w 2010 r. dokładnie w miejscu, gdzie w czasach III Rzeszy w latach 1933-1945 znajdowała się centrala hitlerowskiej tajnej policji Gestapo i SS oraz Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy.

Marszałek Kuchciński spotka się też z przedstawicielami niemieckiej Polonii.

Jak podało Centrum Informacyjne Sejmu, parlamenty Polski i Niemiec współpracują m.in. na szczeblu przewodniczących i wiceprzewodniczących, w formacie spotkań prezydiów Sejmu i Bundestagu, na poziomie komisji oraz grup przyjaźni.

CIS zwróciło również uwagę, że w Sejmie i Senacie obecnej kadencji od marca 2016 r. działa Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, licząca 47 członków - 46 posłów i 1 senatora. Pracami grupy kieruje poseł Szymon Szynkowski vel Sęk.

Z Berlina Anna Tustanowska (PAP)

autor: Anna Tustanowska