"Zamiarem zarządu Agory jest przeprowadzenie zwolnień do 53 pracowników zatrudnionych w segmencie Druk w Grupie Agora (co stanowi 16,3% wszystkich zatrudnionych w tym segmencie - w tym 1,9% zatrudnionych w Agora oraz 17,1% zatrudnionych w spółce Agora Poligrafia na dzień 1 lutego 2018 r.), w okresie od 21 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że restrukturyzacja wynika ze spadku przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych w technologii coldset, w której specjalizują się drukarnie Grupy Agora.

"Trend ten wynika w dużej mierze z kondycji rynku prasowego w Polsce, którego uczestnicy są głównymi nabywcami usług realizowanych w tej technologii" - czytamy dalej.

"Zarząd spółki w dniu 1 lutego 2018 r. zwrócił się do związku zawodowego działającego przy spółce i rady pracowników spółki o przystąpienie do konsultacji w powyższej sprawie oraz powiadomi właściwy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w spółce" - podano również.

Spółka zapowiedziała także, że opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji ze związkiem zawodowym działającym przy spółce oraz z radą pracowników i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w Agorze S.A. i w Agorze Poligrafii Sp. z o.o., która w całości obciąży wynik spółki i Grupy Agora w I kwartale 2018 r.

Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe spółki i Grupy Agora zostaną podane w sprawozdaniu finansowym Spółki i Grupy Agora za I kwartał 2018 r.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.

(ISBnews)