"Umowa zawarta została zgodnie z realizacją programów produkcyjnych w ciągach nawozowych obydwu stron umowy i stanowi zabezpieczenie dostaw amoniaku wykorzystywanego do produkcji nawozów w Grupie Azoty. Umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku i została zawarta na czas nieokreślony według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 113 mln zł netto rocznie" - czytamy w komunikacie.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)