Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-02-06 7032,25 -1,4% -0,7% -2,4% 20,5%
Miedź 3M USD/t 2018-02-06 7076,00 -1,3% -0,6% -2,4% 21,0%
Ołów spot USD/t 2018-02-06 2623,25 -1,4% 3,0% 5,6% 11,6%
Ołów 3M USD/t 2018-02-06 2621,00 -1,0% 3,2% 5,4% 11,6%
Aluminium spot USD/t 2018-02-06 2172,75 -1,7% -0,7% -3,7% 19,3%
Aluminium 3M USD/t 2018-02-06 2170,00 -1,9% -1,5% -4,3% 18,3%
Cyna spot USD/t 2018-02-06 21855,00 -1,0% 9,2% 8,8% 14,0%
Cyna 3M USD/t 2018-02-06 21725,00 -0,9% 8,8% 8,5% 13,0%
Nikiel spot USD/t 2018-02-06 13345,00 -2,6% 6,9% 5,0% 28,4%
Nikiel 3M USD/t 2018-02-06 13385,00 -2,6% 6,9% 4,9% 28,1%
Cynk spot USD/t 2018-02-06 3507,75 -2,4% 3,8% 5,1% 25,6%
Cynk 3M USD/t 2018-02-06 3457,00 -2,6% 3,1% 4,2% 23,8%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-02-06 222,20 0,1% -15,1% -14,6% 32,0%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-02-06 81,35 -1,0% -5,1% -8,9% 23,0%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-02-06 715,27 -3,1% 2,6% 2,7% 12,6%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-02-06 669,27 -3,3% 2,7% 2,9% 13,6%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-02-06 637,51 -1,8% 0,1% 1,2% 21,5%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-02-06 582,76 -2,0% -3,3% -1,3% 19,2%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-02-06 357,20 -1,8% -1,7% -1,1% 16,7%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-02-06 358,20 -1,8% -0,8% -0,5% 20,3%

(PAP Biznes)