"Wyraża się zgodę na uzgodniony przez spółkę dzieloną i spółkę przejmującą, w dniu 29 czerwca 2017 r., plan podziału Kopex S.A.poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na Famur. Podział nastąpi przez przeniesienie części majątku Kopex [...] stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności: zakłady pracy (obecnie funkcjonujące w Zabrzu i Rybniku w ramach Kopex S.A. kombajny zabrzańskie, przenośniki Ryfama oddział w Zabrzu, Kopex S.A. hydraulika oddział w Zabrzu, Kopex  obudowy Tagor odział w Zabrzu) oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz wszystkie udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych, opisane szczegółowo w planie podziału, na istniejącą spółkę, tj. na Famur, co stanowi podział przez wydzielenie" - czytamy w projekcie uchwały.

W związku z podziałem przez wydzielenie części majątku spółki dzielonej do spółki przejmującej walne zgromadzenie uchwali obniżenie kapitału zakładowego spółki dzielonej z kwoty 74 332 538 zł o kwotę 58 722 705 zł do kwoty 15 609 833 zł w drodze umorzenia 58 722 705 akcji spółki dzielonej, dodano.
"Połączenie dwóch największych rodzimych producentów maszyn dla górnictwa daje realną szansę na zbudowanie silnego, polskiego  podmiotu, który będzie mógł skutecznie konkurować ze światowymi liderami na rynku producentów maszyn górniczych. Podobne procesy  konsolidacyjne w obrębie branży elektromaszynowej przeprowadzane były w przeszłości również w innych krajach np. na rynku niemieckim.   Potencjał obu grup lokuje je jako największego producenta dla górnictwa głębinowego w Europie i jednego z nielicznych na świecie producentów kompletnych kompleksów ścianowych" - czytamy w stanowisku zarządu Kopex S.A. odnośnie do planowanego podziału.
Pod koniec czerwca ub.r. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem.


Famur należy do grupy kapitałowej kontrolowanej przez TDJ. Grupa TDJ kontroluje m.in. spółki Zamet Industry S.A., PGO S.A. oraz Kopex S.A. i prowadzi działalność związaną m.in. z produkcją maszyn i urządzeń górniczych.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

(ISBnews)