Grupa Master Pharm miała wstępnie 8,9 mln zł zysku netto w I-IV kw. 2017Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Master Pharm odnotował skonsolidowany szacunkowy wynik netto wysokości 8,9 mln zł w I-IV kw. 2017 roku wobec 7,4 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 20% w skali roku, podała spółka.

"Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy po czterech kwartałach 2017 roku wyniosły 64,7 mln zł a w analogicznym okresie 2016 roku 48,9 mln zł odnotowując wzrost o 15,8 mln zł - wzrost o ponad 32%. Skonsolidowany szacunkowy wynik brutto na sprzedaży Grupy po czterech kwartałach 2017 roku wyniósł 11,2 mln zł a w analogicznym okresie 2016 roku 9,3 mln zł co stanowi wzrost o 1,9 mln zł – wzrost o ponad 20%" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że pomimo odnotowanego wzrostu przychodów zarówno na poziomie jednostkowym, jak i całej grupy kapitałowej, wynik finansowy Grupy pozostawał pod presją rosnących kosztów w całym 2017 roku, które na poziomie skonsolidowanym po czterech kwartałach 2017 roku wyniosły 53,7 mln zł tj. wzrosły o blisko 37% w skali roku.

"Wśród kosztów znacząco wzrosły koszty energii i materiałów wzrost o 56%, koszty wynagrodzeń przeszło o 31%. Nastąpił również wzrost wartości odpisów amortyzacyjnych o blisko 56%. Koszty usług obcych wzrosły o blisko 11% r/r, co oznacza wzrost w mniejszym tempie w porównaniu do analogicznych okresów" - czytamy także.

Jednostkowy szacunkowy wynik netto Master Pharm wyniósł 6,3 mln zł w I-IV kw. ub. r. wobec 4,9 mln zł w analogicznym okresie, co stanowi wzrost o blisko 29% w skali roku.

Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży Master Pharm wyniosły 52,5 mln zł w I-IV kw. 2017 r. wobec 39,7 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku czyli więcej o 12,8 mln zł – wzrost o ponad 32%. Jednostkowy szacunkowy wynik brutto na sprzedaży wyniósł 7,8 mln zł wobec 5,9 mln zł w analogicznym okresie czyli więcej o 1,9 mln zł – wzrost o ponad 32%.

Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za cztery kwartały 2017 roku mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości, zastrzeżono w materiale.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)