Zysk netto Assceco SEE wzrósł r: r do 54,65 mln zł w 2017 r.Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Assceco SEE odnotowało 54,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 51,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"2017 rok był najlepszy pod względem wyników finansowych w 10-letniej historii ASEE. Na sukces ten miały wpływ podpisane przez nas nowe regionalne umowy długoterminowe zarówno w bankingu jak i w segmencie płatności, a także poprawa efektywności projektów w segmencie Integracja Systemów. W ciągu całego roku obserwowaliśmy zwiększone zainteresowanie naszą ofertą rozwiązań mobilnych oraz z obszaru uwierzytelniania, a także przetwarzania i autoryzacji kart płatniczych" - napisał prezes Piotr Jeleński w liście do akcjonariuszy.

Zysk operacyjny wyniósł 65,87 mln zł wobec 56,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 570,86 mln zł w 2017 r. wobec 570,63 mln zł rok wcześniej. W ujęciu euro przychody sięgnęły 134,49 mln wobec wobec 130,41 mln rok wcześniej.

"Przychody Grupy ASEE w całym 2017 roku wyniosły 134,5 mln euro i były o 3% większe od przychodów osiągniętych w roku poprzednim. Znacznie wyższa była dynamika wzrostu w obszarze sprzedaży własnych produktów i usług, która wzrosła w porównaniu do 2016 roku o 8%. Najwięcej wzrosły przychody segmentu Rozwiązania w obszarze płatności i wyniosły 49,9 mln euro, co oznacza wzrost o 9,6% w stosunku do poprzedniego roku. Wyższą sprzedaż osiągnęliśmy przede wszystkim w części segmentu zajmującej się płatnościami fizycznymi, aczkolwiek obserwowaliśmy także dynamiczny rozwój sprzedaży oferty związanej z przetwarzaniem i autoryzacją kart płatniczych, obecnej w naszym portfolio zaledwie od roku" - wskazał także prezes.

Z kolei segment Rozwiązania w sektorze bankowym zanotował w 2017 roku sprzedaż na poziomie 35,9 mln euro, co oznacza wzrost o 7,2% w stosunku do roku poprzedniego głównie dzięki sprzedaży rozwiązań mobilnych i uwierzytelniających. Natomiast w segmencie Integracja systemów udało nam się zwiększyć przychody z własnych rozwiązań o 0,8 mln euro w porównaniu z poprzednim rokiem przy ogólnym spadku sprzedaży segmentu o 5,5% w stosunku do roku poprzedniego i przychodach na poziomie 48,7 mln euro, czytamy także w liście.

Spółka podkreśliła, że nieznaczny wzrost ogólnej sprzedaży w 2017 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym przy jednoczesnej poprawie efektywności zaowocował wzrostem zysku operacyjnego aż o 20%, który osiągnął 15,5 mln euro. Do poprawy wyników operacyjnych Grupy ASEE w 2017 roku w największym stopniu przyczynił się segment Integracja systemów/.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 19,83 mln zł wobec 19 tys. zł zysku rok wcześniej.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)