"Szacuje się, że w Polsce wartość utraconej sprzedaży opon w wyniku podrabiania wyniosła 74 mln euro (310 mln zł), a utracone dochody dla legalnego przemysłu to szacunkowo 6,6 proc. Wartość utraconej sprzedaży akumulatorów spowodowanej podrabianiem szacuje się na 6 mln euro (25 mln zł), a utracone dochody dla legalnego przemysłu na ok. 1,7 proc." - czytamy w komunikacie.

Z najnowszego raportu EUIPO wynika, że z powodu podrabiania każdego roku w całej UE traci się 2,2 mld euro, co stanowi 7,5 proc. całkowitej sprzedaży w sektorze opon.

"Ponadto obecność podrobionych akumulatorów na rynku UE co roku kosztuje legalny przemysł 180 mln euro, co stanowi równowartość 1,8 proc. sprzedaży w tym sektorze. Podrabianie akumulatorów dotyka głównie sektora pojazdów silnikowych, ale występuje także w sektorze telefonii komórkowej" - czytamy dalej.

Utracona sprzedaż przekłada się na ok. 8400 utraconych miejsc pracy bezpośrednio w tych dwóch sektorach, gdyż legalni producenci zatrudniają mniej osób niż by zatrudnili, gdyby zjawisko podrabiania nie występowało, podano także.

Całkowita kwota dochodów rządowych w formie podatków utraconych w efekcie podrabiania opon i akumulatorów wynosi 340 mln euro, wskazano także.

"Mamy nadzieję, że ustalenia niniejszego raportu, który koncentruje się na dwóch ważnych dla UE sektorach gospodarki, pomoże decydentom politycznym w badaniach nad sposobami zwalczania zjawiska podrabiania. Co więcej, ze względu na to, iż podrabianie opon i akumulatorów może mieć istotne konsekwencje dla bezpieczeństwa i środowiska, mamy również nadzieję, że niniejszy raport pomoże konsumentom dokonać rozsądnych wyborów podczas nabywania tych ważnych produktów" - powiedział dyrektor wykonawczy EUIPO António Campinos, cytowany w komunikacie.