Zmiany jakie proponuje MF to:

- zmiany w tzw. pakiecie paliwowym - m.in. zmiana definicji paliwa (którego nabycie z innego kraju UE podlega szczególnej procedurze związanej z wpłatą podatku VAT w terminie 5 dni) poprzez odwołanie do definicji zawartej w ustawie Prawo energetyczne i uniezależnienie kwalifikacji od przeznaczenia tego paliwa;

- wprowadzenie przepisów doprecyzowujących w zakresie braku zwrotu podatnikowi podatku, gdy doszłoby do nieuzasadnionego jego wzbogacenia;

- wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników;

- zmiana warunków stosowania kaucji gwarancyjnej;

- zmiana w zakresie zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur (jednocześnie wprowadzenie stosownych sankcji w tym zakresie) mająca na celu zapewnienie, że faktura wystawiona dla podatnika (oraz wykorzystana przez niego) na podstawie paragonu dokumentuje zakup dokonany przez tego podatnika;

- zmiany związane z wyłączeniem z masy upadłości kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o VAT, złożonej w formie depozytu pieniężnego lub pisemnego nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie.

>>> Czytaj też: Wpływy z VAT będą niższe niż przed rokiem. "Brak zaskoczenia"