Zysk netto Emperii spadł r: r do 10,13 mln zł w IV kw. 2017 r.,Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Emperia Holding odnotowała 10,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 15,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,69 mln zł wobec 19,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 699,32 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 627,03 mln zł rok wcześniej.

W całym 2017 r. spółka miała 35,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 50,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 576,51 mln zł w porównaniu z 2 385,21 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 2,06 mln zł wobec 18,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.

(ISBnews)