Przedsiębiorcy, który nie działa w dziedzinach, w których niedzielny handel został dopuszczony, a który zleci pracę w handlu lub wykonywanie czynności z nim związanych pracownikowi lub zatrudnionemu, grozi grzywna w wysokości od 1 do 100 tys. zł.

Tej samej karze podlega ten, kto wbrew zakazowi będzie zmuszał innych do pracy w handlu po godz. 14 w Wigilię i w Wielką Sobotę.

Orzekanie w wyżej opisanych sprawach prowadzone jest w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.

KALENDARZ NIEDZIEL HANDLOWYCH 2018 W PDF DO POBRANIA PONIŻEJ:

Jak złożyć skargę na łamiącego zakaz pracodawcę?

● Jeżeli przedsiębiorca zostanie ukarany co najmniej dwukrotnie za łamanie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i popełni w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, Państwowa Inspekcja Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć na niego grzywnę w wysokości do 5 tys. zł.

● Konsekwentna recydywa jest już przestępstwem i jest ścigana na podstawie kodeksu karnego. Ten, kto złośliwie lub uporczywie narusza przepisy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Podstawa prawna

Art. 10, art. 11 ustawy z 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305).

Art. 17 par. 2, art. 96 par. 1bc ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.).

Art. 218a ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.).

Art. 10 pkt 15c, art. 13 pkt 3a, art. 24 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 796 ze zm.).

>>> Polecamy: Niedziele handlowe 2018. W które niedziele będzie obowiązywał zakaz handlu?