"Jak (pracodawca - PAP) będzie chciał zmienić TFI (w ramach PPK - PAP), to jest wypłata transferowa z jednego funduszu do drugiego. To tak, jak obecnie w przypadku PPE - w każdej chwili można zmienić umowę" - powiedział Borys.

Zapytany o to, czy nie obawia się, że w przypadku zmiany TFI przez pracodawcę w ramach PPK, TFI mogłoby mieć problemy z płynnością, Borys powiedział, że nie.

"Nie, gdyż środki ogólnie lokowane są w płynne aktywa (...) w PPE pracodawca w każdej chwili może zmienić instytucję finansową i fundusze - wtedy jest dokonywana wypłata transferowa. Niektóre środki zgromadzone (w PPE - PAP) są już duże, ale to jest lokowane w płynne aktywa - obligacje, akcje - tutaj raczej nie powinno być problemów (z płynnością - PAP)" - mówił Borys. (PAP Biznes)