"Zarząd spółki Auto Partner podaje wybrane wstępne wyniki skonsolidowane grupy kapitałowej Auto Partner dotyczące IV kw. 2017 r.:

1.Przychody netto ze sprzedaży: 240,3 mln zł (+29,3% vs IV kw. 2016)

2.Zysk z działalności operacyjnej: 8,9 mln zł (+12,4% vs IV kw. 2016)

3.Zysk netto: 4,2 mln zł (-34,8% vs IV kw. 2016)" - czytamy w komunikacie.

Według spółki, na pogorszenie wyniku w IV kw. 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpłynęły przede wszystkim czynniki takie jak: niższa przejściowo marża brutto w listopadzie i części grudnia związana z ekspansją spółki na nowych sektorach rynku oraz sezonowymi wyprzedażami, zanotowana strata operacyjna w spółce zależnej w Czechach związana z rozpoczęciem działalności operacyjnej, a także koszt zabezpieczeń walutowych związany z umocnieniem się złotego. 

Spółka zastrzegła, że ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za 2017 rok obejmujące wyniki za IV kw. 2017 roku zostaną przekazane w raporcie rocznym 30 kwietnia 2018 r.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z ok. 180 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od czerwca 2016 r.

(ISBnews)