Elektrobudowa miała wstępnie 61 mln zł zysku netto w 2017 r.


Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Elektrobudowa odnotowała wstępnie 61 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., podała spółka.
"Skonsolidowane wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej Elektrobudowa za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.:
Przychody ze sprzedaży 945 mln zł;
Zysk netto 61 mln zł" – czytamy w komunikacie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 55 mln zł.
Zamówienia spółki Elektrobudowa wyniosły 760 mln zł.
"Spółka informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. zostaną przekazane w rocznym raporcie okresowym, który zostanie opublikowany 27 marca 2018 r." - czytamy dalej.
Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.
(ISBnews)