Według analiz firmy doradczej PwC, zrównanie płac kobiet i mężczyzn w naszym kraju mogłoby nastąpić najwcześniej w 2021 roku.

"Powinniśmy dążyć do tego, aby luka płacowa zbliżała się jak najszybciej do zera. W naszym najnowszym badaniu sprawdziliśmy, czy rozwiązanie podobne do tego, które ustawowo wprowadzono na Islandii, byłoby pozytywnie przyjęte wśród polskich pracowników. Okazuje, że zdecydowana większość, bo ponad 87 proc. respondentów zdecydowanie lub raczej popiera zrównanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Jedynie 7,3 proc. jest przeciwnego zdania" - powiedziała wiceprezes Work Service i prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Iwona Szmitkowska, cytowana w komunikacie. 

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest pozycja kobiet na rynku pracy. Jak wynika z badania firmy doradczej Deloitte, udział kobiet w radach nadzorczych wynosi 15,2 proc., a na czele zarządów spółek giełdowych znajduje się ich 6,3 proc., podano również.

Co więcej, z ostatniego raportu "Barometr Rynku Pracy IX", przygotowanego przez Work Service wynika, że odsetek kobiet obawiających się utraty pracy (17,9 proc.)  jest przeszło dwukrotnie wyższy niż w przypadku mężczyzn (8,7 proc.). To pokazuje, że Polki czują się mniej pewnie w życiu zawodowym, co może odbijać się na ich perspektywach awansu czy poziomie wynagrodzeń.

"Paradoks polskiej luki płacowej polega na tym, że wraz z wyższą pozycją w hierarchii firmowej rośnie poziom rozbieżności finansowych. Według danych Eurostatu, różnica wynagrodzeń na stanowiskach managerskich wynosi w Polsce ponad 27 proc. i jest o 4 pkt proc. wyższa niż średnia unijna. Warto zwrócić uwagę, że na przestrzeni ostatniego roku zaobserwowaliśmy wyraźną zmianę na rynku pracy. Jeszcze w 2016 r. tylko 40 proc. Polek otrzymało podwyżki i był to niemal o 10 pkt. proc. niższy wynik niż w przypadku mężczyzn. Jednak obecnie te proporcje wyraźnie się wyrównały. Z naszych badań wynika, że 54 proc. pracujących kobiet i niemal 56 proc. mężczyzn deklaruje, że w 2017 r. otrzymali wyższe wynagrodzenia" - dodał dyrektor ds. analiz w Work Service Andrzej Kubisiak.

Dane prezentowane w ramach Barometru Rynku Pracy IX zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service przez instytut Kantar Millward Brown. Badanie zrealizowano na próbie osób pracujących (N=580) dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000 (dobranych zgodnie ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania), wyniki poddano procedurze ważenia. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby pracujących to +/-4,15 proc. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATIBUS w okresie 23-28 stycznia 2018 r. 

>>> Czytaj też: Bitcoin sprawia, że rozwody są coraz bardziej skomplikowane