Alior Bank nie zakłada dodatkowych rezerw na kredyty dla farm wiatrowych w br.Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Łączne zaangażowanie Alior Banku w kredytowanie firm wiatrowych wynosiło 1,1 mld zł na koniec 2017 r., co stanowiło ok. 2% całego portfela kredytowego. Bank dokonał w ub. roku odpisów aktualizujących wartość ekspozycji na farmy na kwotę 62 mln zł i nie spodziewa się konieczności tworzenia dodatkowych rezerw w tej części portfela w 2018 roku, poinformował ISBnews wiceprezes Filip Gorczyca.

"Na ten moment czujemy się bardzo komfortowo z tym poziomem odpisów, który mamy. Nie przewidujemy, żeby była potrzeba tworzenia dodatkowych rezerw, chyba, że nastąpiłyby jakieś negatywne zmiany na rynku - np. ceny zielonych certyfikatów znowu by radykalnie spadły albo byłyby niekorzystne zmiany regulacyjne dotyczące tego sektora" - powiedział ISBnews Gorczyca.

Bank dokonał w 2017 roku odpisów aktualizujących wartość ekspozycji na farmy wiatrowe na kwotę 62 mln zł, a całkowita wartość odpisów dla tych ekspozycji wyniosła 84,5 mln zł.

"To zaangażowanie nie jest duże, w sumie wynosi ono 1,1 mld zł, co stanowi ok. 2% całego portfela kredytowego Alior Banku. Mamy ekspozycje kredytowe na 19 farm. Kredyty są obsługiwane na bieżąco, a wykorzystane mocy tych farm jest wyższe, niż oczekiwano" - powiedział Gorczyca podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że ryzyko dalszego zawiązywania rezerw jest ograniczone dzięki wzrostowi cen zielonych certyfikatów oraz wyższej produktywności farm wiatrowych niż założone w modelach finansowych.

"W modelu, który przyjęliśmy latem ubiegłego roku przy szacowaniu odpisów I półrocza założyliśmy, że przez 3 lata cena zielonych certyfikatów utrzyma się na poziomie, który był na początku sierpnia, tj. ok. 30 zł za jeden, czyli niższym, niż jest teraz. Ten model z dzisiejszej perspektywy jest konserwatywny" - powiedział ISBnews Gorczyca.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)