Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-03-08 6799,75 -1,6% -0,1% -5,7% 18,3%
Miedź 3M USD/t 2018-03-08 6833,00 -1,7% -0,2% -5,7% 18,5%
Ołów spot USD/t 2018-03-08 2335,50 -1,4% -7,8% -6,0% 3,7%
Ołów 3M USD/t 2018-03-08 2337,00 -1,6% -7,4% -6,1% 3,8%
Aluminium spot USD/t 2018-03-08 2085,50 0,5% -4,1% -7,6% 11,7%
Aluminium 3M USD/t 2018-03-08 2106,00 0,4% -2,9% -7,1% 12,2%
Cyna spot USD/t 2018-03-08 21629,00 0,9% 1,0% 7,6% 11,5%
Cyna 3M USD/t 2018-03-08 21545,00 0,8% 1,0% 7,6% 11,2%
Nikiel spot USD/t 2018-03-08 13213,50 -2,4% 0,8% 4,0% 30,3%
Nikiel 3M USD/t 2018-03-08 13270,00 -2,4% 1,0% 4,0% 30,1%
Cynk spot USD/t 2018-03-08 3226,50 -0,9% -6,9% -3,3% 19,5%
Cynk 3M USD/t 2018-03-08 3230,00 -0,9% -5,6% -2,7% 19,2%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-03-08 232,30 0,1% 1,6% -10,7% 42,4%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-03-08 77,50 -1,5% -1,5% -13,2% 19,8%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-03-08 648,41 -3,2% -8,0% -6,9% 6,6%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-03-08 602,41 -3,4% -8,6% -7,4% 7,1%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-03-08 608,31 -1,1% -0,6% -3,5% 18,2%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-03-08 552,31 -1,3% -0,9% -6,4% 15,7%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-03-08 337,39 -2,5% -1,1% -6,6% 12,8%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-03-08 336,64 -2,5% -1,6% -6,5% 15,3%

(PAP Biznes)