Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w lutym o 0,1 proc. mdm i 2,6 rdr. Oczekiwano 0,2 proc. mdm i 2,8 proc. rdr

W styczniu wynagrodzenia wzrosły o 0,3 proc. mdm, a rdr wzrosły o 2,8 proc., po korekcie z 2,9 proc. (PAP Biznes)