Rail Baltica to kluczowa inwestycja kolejowa w regionie, element transeuropejskiego korytarza transportowego. Prowadzi z Berlina, przez Warszawę, do Helsinek. W Polsce ma być zmodernizowanych 341 km tej trasy: Warszawa-Sadowne-Czyżew-Białystok-Ełk do Trakiszek na granicy z Litwą.

66-km odcinek z Warszawy do Sadownego jest już gotowy. Prace kosztowały ok. 1,5 mld zł. Obecnie trwają prace na 35-km odcinku Sadowne-Czyżew. Trwają przygotowania do inwestycji na kolejnych odcinkach.

Czyżew-Białystok to - jak podawały wcześniej PKP PLK - 71 km trasy kolejowej. Mają powstać dwa wiadukty kolejowe, trzy nowe dwupoziomowe skrzyżowania tras drogowych i kolejowych, cztery przejścia pod torami. Plan obejmuje także remonty 14 przystanków i stacji kolejowych. Ma także powstać nowy przystanek Białystok- Słoneczny Stok.

Po modernizacji, pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z maksymalną prędkością 160 km/h., towarowe do 120 km /h. Po modernizacji podróż z Białegostoku do Warszawy ma być krótsza niż dwie godziny, a dzięki nowym systemom zarządzania ruchem - ma być bezpieczniejsza.

Karol Jakubowski poinformował, że plan zakłada, że prace na odcinku Czyżew-Białystok zaczną się w pierwszej połowie 2019 r., mają być gotowe do końca 2020 r.

"W ramach tego zadania zmodernizowana zostanie także stacja Białystok. Na stacji przebudowane zostaną perony, które będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Będą nowe wiaty, funkcjonalne oświetlenie, tablice informacyjne, megafony i ławki. Wybudowane zostanie nowe przejście podziemne, wyposażone w schody i pochylnie, które umożliwi wygodne i bezpieczne dojście do peronów" - poinformował Jakubowski.

W ramach trwających prac na odcinku Sadowne-Czyżew (35 km trasy) przebudowywany jest m.in. most na rzece Bug, gdzie powstaje nowy tor. Inwestycja obejmuje również przebudowę dwóch stacji kolejowych, jedenastu przejazdów. "Efektami przebudowy będą w pełni wyposażone perony dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, szybsze przejazdy pociągów i większe bezpieczeństwo na linii. Główne roboty zakończą się pod koniec 2019 roku" - poinformował Jakubowski.

Jak podaje PKP PLK, cały projekt Czyżew – Białystok ma kosztować ok. 1,6 mld zł. Inwestycje są dofinansowane z UE z programu CEF (Connecting Europe Facility - Łącząc Europę), a wszystkie prace w Podlaskiem mają kosztować 4,3 mld zł - przypomniał Jakubowski.

PKP PLK przypomina także, że są podpisane umowy na opracowanie dokumentacji na modernizację odcinka Białystok - Ełk i na opracowanie studium wykonalności modernizacji odcinka Ełk – Olecko – Suwałki – Trakiszki, czyli na ostatni polski odcinek Rail Baltica.

Projekt modernizacji odcinka Białystok-Ełk ma być gotowy - jak poinformował Jakubowski - w czwartym kwartale 2019 r. "Szacowany koszt całej inwestycji, razem z pracami budowlanymi to około 1,7 miliarda złotych. Prace zamierzamy rozpocząć w 2020 r." - dodał Jakubowski. Inwestycja będzie w 85 proc. dofinansowana z CEF.

Opracowywane studium wykonalności odcinka Ełk-Trakiszki wskaże zakres planowanej inwestycji, ma być też wybrany najlepszy wariant tej trasy. "Decyzja o realizacji przyjętego wariantu będzie w IV kwartale 2018 r." - dodał Jakubowski. Ten odcinek ma być modernizowany w latach 2022-2025.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka