Zysk netto Grupy CCC spadł wstępnie o 4% r: r do 303 mln zł w 2018 rokuWarszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto CCC spadł o 4% r/r i wyniósł 303 mln zł, w tym zysk przypisany akcjonariuszom mniejszościowym sięgnął 15 mln zł, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

"Przychody ze sprzedaży: 4 194 mln zł (+31,7% rdr), w tym z kanału e-commerce 606 mln zł (+111% rdr),

Zysk brutto na sprzedaży: 2 150 mln zł (+28% rdr), w tym z kanału e-commerce 250 mln zł (+104% rdr)" - czytamy w komunikacie.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły w ub.r. o 30% r/r do 1 732 mln zł, podano także.

"Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 405 mln zł (+8,4% rdr), w tym z kanału e-commerce 88 mln zł (+72% rdr),

EBITDA: 502 mln zł (+12% rdr), w tym z kanału e-commerce 90 mln zł (+72% rdr), EBITDA bez uwzględnienia kosztów programu motywacyjnego 510 mln zł" - czytamy dalej.

Zysk brutto nie zmienił się w ujęciu rocznym i wyniósł 341 mln zł.

Na koniec 2017 r. stan zapasów wyniósł 1 418 mln zł (+37% rdr, -6% licząc kwartał do kwartału), w tym z kanału e-commerce sięgnął 164 mln zł (+77% rdr, -19% licząc kwartał do kwartału), podano także w materiale.

Stan zobowiązań handlowych wyniósł na koniec ub.r. 236 mln zł (+29% rdr), a stan należności handlowych osiągnął 96 mln zł (+4% rdr). Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 512 mln zł (+257% rdr).

Zadłużenie netto na koniec ub.r. wyniosło 405 mln zł, a wartość wskaźnika dług netto/EBITDA: 0,8x (wobec 1,5x rok wcześniej).

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (OCF) wyniosły +78 mln zł (wobec +174 mln zł w 2016).

"Łączna powierzchnia handlowa grupy na dzień 31.12.2017 wyniosła 536 tys. m2 a liczba sklepów 925. Wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych wyniósł w 2017 roku 10,8% licząc rok do roku" - czytamy także w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy zarządu i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe CCC za 2017 rok jest nadal w trakcie przygotowywania, a jego publikacja nastąpi 26 marca 2017.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)