Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-03-16 6864,25 -0,3% -4,5% -4,8% 16,5%
Miedź 3M USD/t 2018-03-16 6888,00 -0,5% -4,8% -5,0% 16,6%
Ołów spot USD/t 2018-03-16 2383,75 -1,3% -8,9% -4,1% 6,8%
Ołów 3M USD/t 2018-03-16 2383,00 -1,1% -8,8% -4,2% 6,2%
Aluminium spot USD/t 2018-03-16 2064,00 0,0% -6,9% -8,5% 9,4%
Aluminium 3M USD/t 2018-03-16 2085,00 0,0% -5,6% -8,1% 9,7%
Cyna spot USD/t 2018-03-16 21079,25 -0,1% -3,6% 4,9% 4,3%
Cyna 3M USD/t 2018-03-16 21000,00 -0,1% -3,4% 4,9% 4,2%
Nikiel spot USD/t 2018-03-16 13569,00 -0,1% -2,2% 6,8% 33,5%
Nikiel 3M USD/t 2018-03-16 13625,00 0,0% -2,1% 6,8% 33,3%
Cynk spot USD/t 2018-03-16 3263,50 0,9% -9,3% -2,2% 16,1%
Cynk 3M USD/t 2018-03-16 3260,00 0,8% -8,8% -1,8% 15,2%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-03-16 216,80 0,1% -7,0% -16,7% 36,9%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-03-16 74,80 -0,6% -6,6% -16,2% 16,3%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-03-16 673,85 0,8% -1,9% -3,2% 18,4%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-03-16 627,85 0,9% -2,0% -3,4% 20,1%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-03-16 622,75 1,0% 1,6% -1,2% 28,6%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-03-16 568,97 1,8% 1,9% -3,6% 27,2%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-03-16 350,59 1,3% 0,3% -3,0% 26,0%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-03-16 349,84 1,3% 0,4% -2,8% 29,1%

(PAP Biznes)