"Projekt kreuje obowiązek tworzenia PPK na wszystkie podmioty zatrudniające co najmniej jedną osobę zatrudnioną, co skutkuje wzrostem kosztów pracy dla podmiotów zatrudniających. W związku z powyższym proponujemy, aby w toku dalszych prac legislacyjnych rozważyć obniżenie poziomu składek podstawowych PPK (dla podmiotu zatrudniającego i uczestnika) np. do poziomu 1 proc., natomiast podnieść poziom składek dodatkowych dla ww. grup podmiotów np. do poziomu 3 proc." - napisano w opinii do projektu.

"Rekomendowane rozwiązanie skutkować będzie zmniejszeniem obciążeń zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób zatrudnionych. W ocenie PKN Orlen, dodatkowym skutkiem będzie wykreowanie skutecznej zachęty do pozostania w PPK przez większą liczbę uczestników" - dodano.

Przedstawiciele koncernu proponują rezygnację z automatycznego ponownego zapisu po dwóch latach od rezygnacji z udziału w PPK.

"Zdaniem PKN Orlen uczestnik, który złożył rezygnację z udziału w PPK, powinien mieć pełną swobodę do podjęcia decyzji dotyczącej ponownego przystąpienia do PPK, natomiast na pracodawcy z tego tytułu nie powinien spoczywać obowiązek przypominania osobie zatrudnionej o możliwości ponownego przystąpienia do PPK" - napisano. (PAP Biznes)