Jak poinformowało biuro prasowe, projekt zostanie jeszcze dopracowany przez MIiR, a następnie trafi do konsultacji publicznych.

Projekt zakłada m.in., że wszystkie nowe inwestycje w mieszkania czynszowe mogą być objęte dopłatami dla najemców - nie tylko w ramach programu Mieszkanie plus, ale także takie realizowane przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego i spółdzielnie mieszkaniowe.

Rada zapoznała się także z projektem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Ten projekt - jak dodało biuro - także został omówiony przez Radę i w ciągu kilku tygodni trafi do konsultacji społecznych.

W skład Rady - obok premiera - wchodzą m.in. członkowie rządu: minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

>>> Czytaj też: Ustawa, przez którą można stracić mieszkanie