Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-03-22 6652,50 -1,6% -6,7% -7,7% 15,1%
Miedź 3M USD/t 2018-03-22 6695,00 -1,4% -6,5% -7,6% 15,3%
Ołów spot USD/t 2018-03-22 2363,75 -1,6% -6,8% -4,9% -0,2%
Ołów 3M USD/t 2018-03-22 2368,00 -1,3% -7,0% -4,8% 0,0%
Aluminium spot USD/t 2018-03-22 2052,75 -0,3% -6,8% -9,0% 7,4%
Aluminium 3M USD/t 2018-03-22 2075,00 -0,3% -5,0% -8,5% 8,0%
Cyna spot USD/t 2018-03-22 20915,00 -0,7% -3,7% 4,1% 2,0%
Cyna 3M USD/t 2018-03-22 20850,00 -0,7% -3,4% 4,1% 2,0%
Nikiel spot USD/t 2018-03-22 13146,00 -2,0% -4,6% 3,5% 32,0%
Nikiel 3M USD/t 2018-03-22 13190,00 -2,0% -4,6% 3,4% 31,6%
Cynk spot USD/t 2018-03-22 3200,50 -1,5% -10,4% -4,1% 12,9%
Cynk 3M USD/t 2018-03-22 3203,00 -1,4% -9,3% -3,5% 12,1%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-03-22 213,50 -0,3% -8,4% -17,9% 42,0%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-03-22 73,65 -2,0% -11,3% -17,5% 18,4%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-03-22 697,30 -0,2% 1,9% 0,2% 26,6%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-03-22 651,30 -0,2% 2,1% 0,2% 29,0%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-03-22 646,75 -0,7% 3,2% 2,6% 36,1%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-03-22 592,50 -0,8% 4,0% 0,4% 34,9%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-03-22 358,19 -0,1% 1,4% -0,9% 32,4%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-03-22 357,69 -0,1% 1,7% -0,7% 35,0%

(PAP Biznes)