Od 2013 r. liczba dzieci, które podejmowały próby samobójcze, nie przekraczała 500 przypadków. Rok temu wyniosła aż 730. Zdaniem psychiatrów to objawy pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego najmłodszych.

Dzieci w psychicznej rozsypce

Choć nie zawsze da się stwierdzić powody targnięcia się na własne życie, to z danych policji wynika, że zaraz po chorobach psychicznych są nieporozumienia rodzinne, a na trzecim miejscu – zawody miłosne (w grupie do 18. roku życia doszło do wzrostu z 832 do 1132 przypadków). Policja odnotowała też niemal trzykrotny wzrost liczby osób, które chciały się zabić z powodu problemów szkolnych i w pracy: z 59 do 149. Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że dostrzega problem. Zapowiada, że dofinansuje leczenie i zmieni model opieki psychiatrycznej.