Zarząd Echo Investment zarekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Echo Investment zarekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 0,5 zł na jedną akcję z zysku za 2017 r., poinformowała spółka w raporcie rocznym."Przy rekomendacji wypłaty dywidendy, zarząd będzie brał pod uwagę aktualną i przewidywalną kondycję finansową spółki i grupy kapitałowej oraz strategię rozwoju, a w szczególności:

- bezpieczny i najbardziej efektywny poziom zarządzania zadłużeniem i płynnością w grupie;

- plany inwestycyjne wynikające ze strategii rozwoju - w szczególności zakupy gruntów" - czytamy w raporcie.
Założenia polityki dywidendowej zostały oparte na przewidywaniach przyszłych zysków pochodzących wyłącznie z działalności operacyjnej grupy, dodano.


Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)