Strata netto Open Finance zmniejszyła się r: r do 18,17 mln zł w 2017 r.Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Open Finance odnotowało 18,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 19,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 28,33 mln zł wobec 153,06 mln zł straty rok wcześniej.

"Miniony rok był okresem dalszej transformacji Grupy Open Finance. Jednym z najważniejszych wydarzeń było połączenie spółek Noble Funds TFI S.A. z Open Finance TFI S.A., wskutek czego powstał jeden z liderów rynku w tej branży o bardziej zdywersyfikowanej palecie produktowej i dystrybucji. Spółka ta gotowa jest na wyzwania rynkowe i biznesowe związane z chociażby zmianami wynikającymi z regulacji MIFID II. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Open Finance S.A. posiadało 33,7% udziału w akcjach Noble Funds TFI S.A." - napisał w liście prezes Open Finance Przemysław Guberow.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 351,66 mln zł w 2017 r. wobec 317,83 mln zł rok wcześniej.

"W analizowanym okresie spółka osiągnęła przychody w wysokości 271.095 tys. zł a w analogicznym okresie 2016 roku 248 663 tys. zł – odnotowano 9% wzrost przychodów rok do roku. Wzrost przychodów wynika ze: wzrostu przychodów z pośrednictwa w sprzedaży produktów kredytowych o 8% oraz wzrostu przychodów z pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych o 19%" - czytamy w raporcie rocznym.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 34,4 mln zł wobec 47,75 mln zł straty rok wcześniej.

"W 2018 roku spółka zamierza kontynuować działania zapoczątkowane w drugiej połowie 2016 roku obejmujące wzrost efektywności sprzedażowej doradców, ścisłą kontrolę kosztów prowizyjnych oraz kosztów stałych, współpracę pomiędzy liniami biznesowymi Open Finance i Home Broker w zakresie obsługi klienta. Te działania przyczynią się do kontynuacji trendu wzrostowego w zakresie przychodów, marży operacyjnej oraz rentowności grupy" - podano także.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)