Zgodnie art. 19 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą podlegać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, przez okres trzech najbliższych lat przedsiębiorcy mają obowiązek archiwizowania paragonów fiskalnych na nośnikach papierowych przez okres dwóch lat. To o trzy lata krócej, niż wynosił dotychczasowy obowiązek.

- Przedsiębiorcy przechowujący dane w formie raportów elektronicznych nie muszą ich drukować na paragonach papierowych. Obowiązek przechowywania wydruków mają jedynie ci, którzy nie mają jeszcze elektronicznych kas fiskalnych - mówi Maciej Grabowski, wiceminister finansów.

Zdaniem wiceministra okres trzech najbliższych lat, o którym mowa jest w rozporządzeniu, powinien zakończyć problemy z paragonami, bo przedsiębiorcy nabędą przez ten czas kasy spełniające wymogi techniczne zawarte w rozporządzeniu.

Obecny przewodniczący Sejmowej Komisji Przyjazne Państwo, poseł Mirosław Sekuła z PO przyznaje, że rozporządzenie resortu finansów, które weszło w życie 1 grudnia 2008 r. definitywnie przerwało prace w Komisji nad zniesieniem obowiązku drukowania i archiwizowania paragonów fiskalnych.

- Wycofujemy się z tego projektu. Do sprawy wrócimy, kiedy będzie nowelizowana ustawa o podatku VAT. Niewykluczone, że zaproponujemy podniesienie granicy wysokości obrotów zwalniających z opłaty VAT - mówi Mirosław Sekuła.