Kruk 

Kruk kupi 51% udziałów w spółce działającej na rynku inkaso we Włoszech, podała spółka. Zapisy oferty zakładają docelowe posiadanie 100% udziałów w spółce w ciągu najbliższych kilku miesięcy. "Przed nami kolejne wyzwanie. Konsekwentnie realizujemy założenia naszej strategii na lata 2015-2019 i rozwijamy kolejne obszary działalności. W 2016 roku przejęliśmy spółkę Credit Base- organizację z silnymi kompetencjami w zakresie nabywania portfeli wierzytelności. Dziś przygotowujemy się do kolejnej transakcji - przejęcia podmiotu działającego na rynku zarządzania wierzytelnościami na zlecenie" - powiedział Piotr Krupa, cytowany w komunikacie. Strony ustaliły, że zawarcie umowy nabycia udziałów nastąpi nie później niż do 31 maja 2018 r., podał Kruk w raporcie. 

OncoArendi Therapeutics

OncoArendi Therapeutics ustalił cenę akcji serii F w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) na 29 zł za akcję i ostateczną liczbę akcji oferowanych na 2 mln sztuk, podała spółka. >>>>    

PKO BP

PKO Bank Polski wprowadzi w tym roku wielowalutową kartę, która będzie dostępna dla wszystkich dorosłych posiadaczy kont osobistych w banku, podał PKO BP. "Wprowadzone na rynek w połowie ubiegłego roku karty wielowalutowe do kont Aurum i Platinium II w fazie startu oferty mogły zostać podpięte – poza rachunkiem konta osobistego w złotych – do rachunków w Euro, USD, GBP i CHF. Obecnie mogą równocześnie obsługiwać transakcje na 8 rachunkach, poza wspomnianymi również w koronach duńskich, norweskich i szwedzkich. Tym samym korzystanie z pełnego zestawu możliwości takiej karty pozwala uniknąć kosztów przewalutowania transakcji" - czytamy w komunikacie. 

Rank Progress

Rank Progress zawarł ze spółką Remil przedwstępną umowę zakupu 50% udziałów w spółce Omega Investments, która realizuje we Włocławku budowę zespołu obiektów handlowo-usługowych, podał Rank Progress. Wartość transakcji to 20 mln zł. "Spółka Omega Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku jest jedynym właścicielem nieruchomości [...] mieszczących się we Włocławku przy ulicy Kapitulna i Długa, o łącznej powierzchni 8,9490 ha [...] Spółka realizuje na nieruchomości inwestycję polegającą na budowie zespołu obiektów handlowo-usługowych, obejmującym odrębne części handlowo-usługowe z przeznaczeniem na sklepy i punkty świadczenia usług (w tym market budowlany przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej w branży 'Dom, Wnętrze, Ogród')" - czytamy w komunikacie.  

Grupa Kęty   

Rada nadzorcza Grupy Kęty powołała na nową kadencję dotychczasowy zarząd - z prezesem Dariuszem Mańko- uzupełniając jego skład o nowego członka zarządu, Rafała Lechowicza, poinformowała spółka. >>>>    

Grupa Kęty przesunęła wypłatę drugiej raty dywidendy na 26 września 2018 r. z 22 listopada 2018 r., poinformowała spółka. Pozostałe terminy pozostają bez zmian, dodano. >>>> 

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 kwietnia o przeznaczeniu 190,43 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, wynika z projektów uchwał na walne. >>>> 

Lokum Deweloper

Oferta spółki zależnej Lokum Deweloper, Olczyk Sp. z o.o. Lokum 11 S.K.A., opiewająca na 13,2 mln zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez firmę Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji i dotyczącym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, w Krakowie przy ul. Bagrowej 3 o łącznej powierzchni około 1,69 ha, poinformowała spółka.

>>> Zobacz też rekomendacje    

PMPG Polskie Media

PMPG Polskie Media odnotowały 9,76 mln zł znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 7,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W ujęciu raportowanym, z uwzględnieniem korekty wynikającej ze zdarzeń jednorazowych spółka miała 5,34 mln zł straty netto. >>>>  

i2 Development

i2 Development odnotował 10,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

ES-System

ES-System odnotował 2,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ES-System spodziewa się, że poziom sprzedaży eksportowej w 2018 r. będzie co najmniej taki, jak w 2017 r., poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. Udział eksportu w sprzedaży ogółem powinien się utrzymać na poziomie podobnym do ubiegłorocznego. >>>>  

ES-System spodziewa się utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu segmentu sterowania w najbliższych latach, natomiast udział oświetlenia LED w przychodach nie będzie już tak dynamicznie rósł, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. >>>>  

ES-System zrealizuje w 2018 r. nakłady inwestycyjne w wysokości zbliżonej do ubiegłorocznych 9 mln zł. Podstawową potrzebą inwestycyjną pozostaje rozwój technologii w zakładach spółki, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. >>>>  

GetBack

Akcjonariusze GetBack zdecydowali o pierwszym etapie emisji akcji bez prawa poboru w celu podwyższenia kapitału zakładowego, poinformowała spółka. Pierwszy etap oferty zakłada emisję nie do 19 999 999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej niestanowiącej oferty publicznej. Przed głosowaniem dotyczącym drugiego etapu emisji akcji akcjonariusze przegłosowali wniosek o przerwę w obradach NWZ do 6 kwietnia 2018 r. >>>> 

Zarząd GetBack zdecydował, że nie ustali ceny emisyjnej akcji w ofercie do 19 999 999 akcji serii F poniżej 10 zł za akcję, poinformowała spółka. >>>> 

Pepees

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees odnotowało 13,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Murapol

Murapol Projekt 37, spółka zależna Murapolu, zawarła z osobami fizycznymi umowę nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kąty Grodziskie o łącznej powierzchni 53 625 m2 za łączną kwotę ok. 16 mln zł. Na nieruchomości planowana jest realizacja projektu deweloperskiego obejmującego budowę ok. 504 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 23 411 m2. >>>> 

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z Prairie Mining Limited umowę o zachowaniu poufności w wyniku wystąpienia Prairie do JSW w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych Prairie w Polsce, podały spółki.>>>> 

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł porozumienie z Duro Felguera, dotyczące rozliczenia umowy na wykonanie i montaż dźwigów, podała spółka. >>>> 

Gobarto

Akcjonariusze Gobarto zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r. i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 25 kwietnia br. >>>> 

Colian Holding

AllumaInvest, Ziołopex, Barbara Kolańska, Jan Kolański, Colian Holding oraz Ipopema 21 FIZAN, w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów w spółce Colian Holding (w wyniku zawarcia przez wzywających porozumienia), ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż łącznie 41 858 454 akcji Coliana po cenie 3,76 zł za sztukę. >>>>  

PKP Cargo

PKP Cargo ocenia, że akwizycje będą, obok rozwoju organicznego, ważnym elementem rozwoju spółki, poinformował prezes Czesław Warsewicz. >>>>  

Celem PKP Cargo jest zwiększenie udziału w krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych w ujęciu pracy przewozowej do 60-65% do 2022 r., wobec 51,6% w 2017 r., podała spółka w prezentacji. >>>> 

Enter Air

Enter Air podpisał umowę leasingu operacyjnego Boeinga 737-800 na sześć lat, co zwiększy liczbę samolotów linii do 18, podała spółka. Dodatkowo firma wyleasinguje dwa samoloty A320 od innych przewoźników. >>>> 

Wasko

Konsorcjum Nokii, Herkulesa oraz Wasko i Pozbudu zawarło umowę na zaprojektowanie i budowę sieci GSM-R dla PKP Polskich Linii Kolejowych, poinformowały spółki oraz Ministerstwo Infrastruktury. Termin realizacji prac o wartości 2,79 mld zł brutto wynosi 62 miesiące od daty rozpoczęcia, tj. następnego dnia po podpisaniu kontraktu przez ostatnią ze stron, podano także. >>>>  

Wasko spodziewa się, że większe przychody z tytułu realizacji kontraktu na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych w Polsce będzie osiągało od 2019 r., poinformował prezes Jarosław Zagórowski. >>>>  

Wasko oczekuje, że rok 2018 będzie dla spółki "korzystny" w świetle posiadanego portfela zamówień, poinformował prezes Jarosław Zagórowski. >>>> 

Asbis

Asbis prognozuje, że w 2018 r. zanotuje przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,8 mld USD a 1,9 mld USD, a zysk netto po opodatkowaniu na poziomie 9-10 mln USD, poinformowała spółka. >>>> 

Rada dyrektorów Asbis podjęła decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy z wyniku za 2017 rok w wysokości 0,06 USD na akcję, poinformowała spółka. >>>>  

Elektrobudowa  

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 8 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. >>>> 

FTI Profit 

FTI Profit zadebiutuje na rynku NewConnect we wtorek, 3 kwietnia br., poinformowała Giełda. >>>>  

Synektik

Synektik sfinalizował zakup 100% udziałów Monrol Poland od Eczacbaş Monrol i Monrol Europe, podała spółka. Całkowite zaangażowanie z tytułu transakcji wyniesie ok. 15 mln zł, podano także. >>>> 

 

Mostostal Warszawa 

Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 kwietnia o niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektów na walne. >>>> 

Budimex

Oferta Budimeksu, warta 333,52 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Podgórze do węzła Kamień o dł. ok. 10,5 km, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). >>>>   

Open Finance

Rada nadzorcza Open Finance pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017, który zakłada przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych, podała spółka. >>>>  

Sescom

Akcjonariusze Sescom zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całego zysku netto za rok obrotowy kończący się 30 września 2017 r. na kapitał zapasowy spółki, wynika z podjętej uchwały na walnym. >>>>