RN Open Finance pozytywnie zaopiniowała niewypłacanie dywidendy za 2017 r.Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Open Finance pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017, który zakłada przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych, podała spółka.

"Przedmiotowy wniosek zarządu Open Finance zostanie przedstawiony zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zaakceptowania" - czytamy w komunikacie.

Open Finance odnotowało 18,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 19,18 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 34,4 mln zł wobec 47,75 mln zł straty rok wcześniej.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)