Akcjonariusze Gobarto zdecydują 25 IV o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Gobarto zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r. i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 25 kwietnia br.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Gobarto [...] postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 15 230 000 zł przekazać w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)