Umowa na opracowanie dokumentacji obejmuje odcinek drogi S10 Stargard – Piła liczący 108 kilometrów z wyłączeniem obwodnicy Wałcza - wynika z informacji służb prasowych szczecińskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Umowa została podpisana z firmą Europrojekt Gdańsk i opiewa na 3,77 mln zł. W tym roku wykonawca ma przygotować dokumentację i złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, której uzyskanie planowane jest w przyszłym roku.

"To kolejny krok na drodze do poprawy komunikacji naszego regionu z resztą kraju" – powiedział cytowany w komunikacie zachodniopomorski wojewoda Tomasz Hinc. Jak dodał, "S10 jest ważna przede wszystkim z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego".

"W połowie marca podpisaliśmy umowę na prace przygotowawcze dla odcinka Szczecin Kijewo-Zdunowo, także już cała droga S10 w naszym regionie jest na etapie prac przygotowawczych" – powiedział z kolei dyrektor szczecińskiej GDDKiA Łukasz Lendner.

W ramach prac przygotowawczych dla odcinka Szczecin - Piła powstanie m.in. inwentaryzacja przyrodnicza i raport oddziaływania na środowisko. Dokumentacja posłuży do wydania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzji środowiskowej, która określi przebieg drogi i środowiskowe uwarunkowania jej realizacji.

"Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zlecimy opracowanie dla tego odcinka Koncepcji Programowej wraz z badaniami geologicznymi, tak aby zakończyć proces przygotowawczy do końca 2020 r." – dodał Lendner. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński