Francja przeznaczy 33 mld dol. na wielkie projekty infrastrukturalne, a także na pomoc dla małych firm wytwarzających produkty ekologiczne. Kwotą 2 mld dolarów Francuzi zamierzają wesprzeć szkolnictwo wyższe – informuje „Rzeczpospolita”.

Z kolei Japończycy wyłożą 11 mld dolarów – co ogłosił wczoraj prezes Banku Japonii Masaako Shirikawa – na kupno akcji banków funkcjonujących w tym kraju, aby w ten sposób zwiększyć zaufanie konsumentów do instytucji finansowych.

Chińczycy przeznaczyli już na wsparcie gospodarki 585 mld dol. W poniedziałek premier Wen wspominał o drugim programie pomocowym w ramach którego przewidziane jest wsparcie dla taniego budownictwa mieszkaniowego (ok. 5 mld dol.), budowa dróg i inwestycji komunalnych (ok. 6 mld dol.), oraz inwestycje w zdrowie, ochronę środowiska i zakup nowocześniejszych technologii (po ok. 2 mld dol.).

Australijczycy dotychczas przeznaczyli na ratowanie gospodarki 4 mld dol. Wczoraj poinformowali o zwiększeniu pakietu ratunkowego o 26 mld dol.

Więcej w „Rzeczpospolitej”