Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-03-29 6679,25 0,7% -3,1% -7,3% 13,5%
Miedź 3M USD/t 2018-03-29 6714,00 0,7% -3,1% -7,4% 13,7%
Ołów spot USD/t 2018-03-29 2394,50 -1,4% -4,1% -3,6% 2,3%
Ołów 3M USD/t 2018-03-29 2395,00 -1,2% -4,3% -3,7% 1,9%
Aluminium spot USD/t 2018-03-29 1986,75 -1,0% -7,7% -11,9% 1,7%
Aluminium 3M USD/t 2018-03-29 2004,50 -1,1% -6,0% -11,6% 2,3%
Cyna spot USD/t 2018-03-29 21175,00 1,0% -2,1% 5,4% 4,8%
Cyna 3M USD/t 2018-03-29 21100,00 1,0% -2,0% 5,4% 4,6%
Nikiel spot USD/t 2018-03-29 13253,00 1,3% -3,6% 4,3% 32,8%
Nikiel 3M USD/t 2018-03-29 13300,00 1,3% -3,6% 4,2% 32,4%
Cynk spot USD/t 2018-03-29 3284,00 -0,5% -5,6% -1,6% 15,7%
Cynk 3M USD/t 2018-03-29 3274,00 -0,3% -5,2% -1,4% 14,6%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-04-02 194,90 -0,2% -17,0% -25,1% 28,0%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-03-29 75,75 1,5% -5,3% -15,8% 16,0%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-03-29 729,67 3,4% 12,1% 4,8% 17,8%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-03-29 683,67 3,6% 13,0% 5,1% 19,2%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-03-29 660,25 1,1% 6,7% 4,8% 34,1%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-03-29 610,50 1,2% 8,5% 3,4% 34,2%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-03-29 355,78 1,1% 2,9% -1,5% 27,6%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-03-29 354,28 1,1% 3,2% -1,6% 29,2%

(PAP Biznes)