Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Maxima Grupe otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie bezpośredniej kontroli nad Emperią Holding, podało Maxima Grupe.
"Wzywający niniejszym informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. wzywający uzyskał od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez wzywającego bezpośredniej kontroli nad spółką w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.). Wzywający niniejszym informuje, że tym samym ziścił się warunek prawny, o którym mowa w pkt. 29 wezwania" - czytamy w informacji.
W połowie marca br. Maxima Grupe przedłużyła termin zapisów do sprzedaży akcji w wezwaniu na Emperię Holding do 12 kwietnia w związku z upływem terminu na otrzymanie decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji. Zapisy miały pierwotnie trwać do 21 lutego, zostały jednak przedłużone do 16 marca.
Maxima Grupe złożyła do Urzędu wniosek w sprawie przejęcia wspólnej kontroli nad Emperia Holding 29 listopada ub. r.
24 listopada 2017 r. Maxima Grupe ogłosiła wezwanie na 12 342 027 akcji zwykłych Emperia Holding, co odpowiada 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu, po cenie w wysokości 100 zł za akcję. Zapisy rozpoczęły się 14 grudnia.
Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną. Jest właścicielem m.in. sieci detalicznej Stokrotka.
Maxima należy do grupy kapitałowej, która prowadzi działalność w różnych branżach (sprzedaż detaliczna, nieruchomości, produkcja żywności itp.), głównie na rynku litewskim, łotewskim i estońskim, przy czym prowadzi również działalność w Bułgarii, Polsce, Hiszpanii oraz w kilku innych państwach, głównie z UE. Grupa prowadzi dwie sieci supermarketów w Polsce (Aldik i Sano).
(ISBnews)