We Wrocławiu trwa Kongres Powiatów "Dobry zawód", poświęcony szkolnictwu zawodowemu i branżowemu. Organizatorem jest MEN we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Udział biorą m.in. przedstawiciele ministerstw, władz wojewódzkich i powiatowych, spółek skarbu państwa, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie szkół

Zalewska zapowiedziała, że od 2019 r. będą mogły być zawierane umowy szkół lub uczniów z pracodawcami właściwymi w danej branży.

"Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której nie pozwolimy wam - proszę wybaczyć za to dyscyplinujące słowo - na uruchomienie klasy, szkoły, jeżeli nie będzie jednoznacznej umowy z pracodawcą. Dlatego, że to jest gwarancja tego, że cały projekt się powiedzie; że praktyczna nauka zawodu, warsztaty będą u pracodawcy, a pracodawca będzie w waszej szkole" - powiedziała minister.

Jak mówiła szefowa MEN, warunkiem uruchomienia kształcenia w zawodzie w danej szkole będzie posiadanie pozytywnej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, która będzie wydawana na czas określony, oraz nawiązanie współpracy z pracodawcą. W tym zakresie wprowadzone zostaną różne warianty partnerstwa szkoły z pracodawcą.

Zalewska zapowiedziała, że od 1 stycznia 2019 r. docelowy podział subwencji oświatowej będzie uwzględniał rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na wojewódzkim rynku pracy. Oprócz tego mają być również brane pod uwagę efektywność kształcenia w zawodzie oraz wsparcie kształcenia w "zawodach unikatowych".

"Mimo rewolucji 4.0 dalej potrzebujemy takich zawodów, które zaczęły znikać z rynku pracy, ale bez nich cywilizacji nie ma. Jesteśmy zauroczeni i jednocześnie dumni z tak unikatowej szkoły, jak Calisia, która uczy stroicieli instrumentów. Nie będzie muzyki, nie będzie kultury, kiedy nie będzie stroicieli instrumentów. Oni mają swoją markę w całej Europie, ale są tak samo finansowane, jak pozostałe szkoły. To się zmieni" - zapowiedziała szefowa MEN.

Minister Zalewska mówiła, że odbudowa kształcenia zawodowego - jeden z głównych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - ma cztery filary: kreowanie klimatu inwestycyjnego w regionie, wzmacnianie społecznej odpowiedzialności biznesu, inwestycje w człowieka na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a także zapewnieniu nowoczesnych kadr polskiej gospodarce.

Zalewska zaznaczyła, że celem działań podejmowanych przez MEN jest przede wszystkim "dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki". Jak mówiła, istotne jest również zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na szkolnictwo branżowe i techniczne.

"Polska gospodarka absolutnie nie może na nic i na nikogo już czekać. Podkreślamy na każdym kroku: uczniów i rodziców nie możemy w żaden sposób oszukiwać. Musimy mieć dla nich bardzo dobrą ofertę i przygotowujemy ją" - mówiła Zalewska. "Dzisiaj chcemy wyeliminować wszystkie pozostałe bariery, które blokują rozwój szkolnictwa branżowego" - dodała.

Szefowa MEN oceniła, że warunkiem rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego jest ścisła współpraca ministerstw, szkół, samorządów oraz pracodawców, którzy - jej zdaniem - muszą być obecni na każdym etapie procesu kształcenia zawodowego, a także egzaminowania.

Według niej, samorządy terytorialne powinny być świadome potrzeb i możliwości rozwoju swojego regionu, tworząc odpowiednie warunki do współpracy szkół oraz biznesu.

"Bez samorządu terytorialnego nie zrobimy niczego. Jesteśmy po to, aby was wspierać, ale również pokazywać i oczekiwać od was współpracy dla dobra dzieci, gospodarki" - zaznaczyła. Dodała, że szkoły powinny elastycznie reagować na potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy.

Porozumienie zostało podpisane ze Związkiem Pracodawców Kolejowych. Jego treść głosi, że związek będzie współpracował w zakresie podnoszenia jakości i efektywności kształcenia technicznego i branżowego. Ma brać również udział w dostosowywani tego kształcenia do wyzwań rozwojowych i potrzeb rynku pracy.

"W szczególności poprzez działania w zakresie programowania treści nauczania, organizacji praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, nabywania przez uczniów uprawnień zawodowych, doradztwa zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli" - głosi porozumienie. Z kolei listy intencyjne o współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego zostały podpisane z PGE Polską Grupą Energetyczną oraz spółką TAURON Polska Energia. Tu również MEN oraz firmy zadeklarowały podjęcie współpracy w celu podnoszenia jakości i efektywności kształcenia branżowego i technicznego na potrzeby branży energetyczno-elektrycznej.

>>> Czytaj też: ZUS nigdy nie miał tak dobrej opinii. "Liderzy opinii w zdecydowanej większości nam ufają"